Маркетинг индустрията търси “X” фактора за успешно бизнес