Малката община Иваново дава пример за устойчиво развитие и подкрепа на бизнеса