“Максима България” замени служебните си автомобили с хибридни