Максим Бехар ще ръководи Световен център за мир и дипломация