Максим Бехар избран за Председател на PR Комитета на Световната федерация на консулите