Макс представи гласовата услуга Voicer на световния мобилен конгрес в Барселона