Макс Европа с две инициативи в Европейска седмица за намаляване на отпадъците