Магистратура по ERP дава възможност за реализация на непрограмисти в ИТ индустрията