Магистратура по ERP дава най-актуалните знания в сферата на бизнес софтуера