МУЛТИВАК на изложението СИХРЕ в София (палата 6, щанд С8)