MULTIVAC в подкрепа на развоен проект за безопасност на храните