MULTIVAC разширява производството си в гр. Енгер, Германия