MTN избра системата Point-to-Multipoint на Intracom Telecom за своето мрежово развитие в Субсахарския регион