МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НАГРАДИ БЪЛГАРСКИТЕ УЧАСТНИЦИ В SHELL ECO-MARATHON