МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВ ЖИЛИЩЕН СЕКТОР ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ