MET Груп осигурява капацитет за регазификация в терминал за втечнен природен газ Deutsche Ostsee в Лубмин