MET Group стъпва на пазара за възобновяеми енергийни източници в Румъния