MET Group си осигурява дългосрочен източник на втечнен природен газ от САЩ, в партньорство с Shell