MET Group назначава Александър Алтинг фон Геусау за нов член на Изпълнителния съвет