MET Energia Italia подписва корпоративно споразумение за продажба на електроенергия от сицилиански соларен парк