МЕТ Енерджи трейдинг: Работим усилено за ускоряване на енергийния преход в Европа