МАКРОИКОНОМИКА, ИМОТИ, КРЕДИТИ - СЪСТОЯНИЕ, ЕФЕКТИ, ТЕНДЕНЦИИ И ОЧАКВАНИЯ СЛЕД COVID19