МАКРОИКОНОМИКА, ИМОТИ, КРЕДИТИ – НАКЪДЕ СЛЕД COVID 19? СЪСТОЯНИЕ, ЕФЕКТИ, ТЕНДЕНЦИИ И ОЧАКВАНИЯ 21 май 2020 г., 15-17 ч.