M3 Communications Group, Inc. стартира кампания „Офис без пластмаса“