M3 Communications Group, Inc. сред основателите на първата българска Харта за многообразие