M3 Communications Group, Inc. ще подкрепя комуникациите на Алианц България