Людмила Гашевска-HR в MOORCODE говори за #Recruitment по време на #пандемия!