Людмила Гашевска, Експерт „подбор на персонал“ в Моркоуд София, споделя професионалната си гледна точка относно ангажираността на служителите.