Lufthansa Technik и българска компания отварят над 85 работни места в страната