LogSentinel е стартираща компания на годината в Централноевропейските стартъп награди за България 2020