Липсата на физически офис е пречка за по-бързото придобиване на умения при стартиращите кариерата си