Лилия Кръстева: Sofia Airport Center има висок процент на заетост