Lidl с фермерски пазар и в Бургас като допълнителна мярка в подкрепа на регионални производители