Lidl каза лично 14 500 пъти благодаря на свои клиенти в цялата страна