Лидерите във VR индустрията се обединяват в нова асоциация