Лидер на гръцкия логистичен пазар си избра български партньор