Lesaffre празнува 25 години в България и 170 години дейност в света