Ленинградската АЕЦ ще произвежда изотопа лутеций-177