L’OREAL представи прототип на първия в света носим микрофлуиден сензор за измерване на pH нивата на кожата