ЛИЛД БЪЛГАРИЯ ДАРИ 150 000 ЛЕВА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ НА УНИЦЕФ В БЪЛГАРИЯ