LIDL ОТКРИВА ИТ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ