LG ОБЯВИ ФИНАНСОВИТЕ СИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019