„Кражбата“ – историята на измамен писател по FilmBox Extra HD