Кръгла маса за оценката на интелектуалния труд в България организира БТПП