Кръгла маса за Националния фонд за декарбонизация акцентира върху енергийната ефективност на сградния сектор