Kръгла маса на тема „Ролята на иновациите в областта на електротехниката, електрониката и енергийната ефективност в България”