Kръгла маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в ICT сектора в България"