Контактните центрове на KLM отговарят с топ приоритет на въпроса „как да се прибера вкъщи“