Консултативният съвет за Европейската зелена сделка трябва да има балансирано представителство на държавата и НПО сектора