Конференцията на Кофас за управление на риска: изискванията за сигурност нарастват заедно с дигитализацията